Informatika

Az

Informatika munkaközösség

bemutatkozik

Iskolánkban, a mai értelemben korszerű informatikai fejlesztések a Commodore típusú számítógépek IBM PC kompatibilis számítógépekre történő cserélésével kezdődtek. Ekkor ezek még 286-os típusú, egyedi számítógépek voltak. Már akkor felismerték a kollegák a hálózat kialakításának előnyeit, de ez akkor még csak a nyomtatók közös hozzáférésében nyilvánult meg. Azóta – alig több mint 10 év alatt – a számítógépek száma több mint tízszeresére nőtt, a hálózat és az egyéb hardver elemek pedig, akkor még nehezen elképzelhető mértékben épültek be az iskolába és a mindennapi életünkbe.

alt

A hálózat kialakítása a világbanki program segítségével indult. 1994-ben helyeztük üzembe, új terem kialakításával. Ezt a hálózatot bővítgettük, bővítgetjük ma is. Először a szomszédos termet integráltuk be, majd az épület más termeit. A legnagyobb lökést a Sulinet és vele az internet hozta, amikor az egész iskolára kiterjesztettük a hálózat-fejlesztést: összekötöttük az elméleti épületet, majd a kollégium épületét is a G épületben található központi gépekkel, megteremtve az internet használatát az egész iskolában.

A képzés is a Commodore gépek BASIC nyelvű programozásától a mai képzési struktúráig nagy változáson ment át. Ma meg kell felelnünk az emelt szintű érettségi és az ECDL követelményeinek éppúgy, mint a gyakorlat más elvárásainak is, így általános informatikai képzésünk kiegészül a szakmai informatikával, ahol a CAD-CAM rendszerektől a reklámgrafikán át az integrált üzemi nyilvántartásig megismerkedhetnek tanulóink a számítástechnika speciális területeivel.

kmaszc logo Nfsz Logo logo sulinet Uj Mo Uj Szechenyi Terv Logo Kis Eu Logo pmkik logo nak logo emmi logo itm logo