Matematika-fizika

Matematika-fizika munkaközösség

Matematikát a szakiskolai osztályok két évig tanulnak heti 3 órában, a kilencedik osztályok két csoportban. A tizedik év végén alapvizsgát tesznek a tárgyból. A szaktanárok nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy olyan hasznos ismeretek birtokába jussanak a diákok, melyek a majdani szakma elsajátításához nélkülözhetetlenek.

Fizikát egy évig, heti két órában tanulnak a szakiskolások. Elsősorban a gyakorlati életben felmerülő fizikai problémákat tárgyalják.

A szakközépiskolai osztályoknak kötelező érettségi tárgy a matematika. Két évig heti 3, majd két évig heti 4 órában tanulják a tárgyat, az utolsó évben még megnövekszik a heti óraszám egy előkészítő órával.

Fizikát hasonlóan a szakiskolásokhoz egy évig tanulnak diákjaink. Kivételek a gépész osztályok, akik 3 év alatt alaposabb tudás birtokába jutnak.

Mindkét tárgy oktatása nagyrészt szaktantermekben folyik. Tanulóinkat az érettségire való felkészítés mellett a tizedik év végén esedékes matematika kompetencia felmérésre is  trenírozzuk.

A tárgyak oktatása folyamán diákjainkat rendszeres, pontos munkavégzésre neveljük, a problémamegoldó képességüket igyekszünk fejleszteni, és figyelmet fordítunk a tovább tanulni vágyó fiatalokra is.

Legtehetségesebb tanulóinkat eddig elért eredményeinkre alapozva versenyeztetjük.

kmaszc logo Nfsz Logo logo sulinet Uj Mo Uj Szechenyi Terv Logo Kis Eu Logo pmkik logo nak logo emmi logo itm logo